+38 068 214 67 28  

   +38 095 637 91 68

Marshall Electronics MXL V67G

Конденсаторный микрофон с большой диафрагмой; кардиоида; 30Hz – 20kHz; 16mV/Pa; 150Om; 200dB dB; 48V Phantom Power (+- 4V)

Конденсаторный микрофон с большой диафрагмой; кардиоида; 30Hz – 20kHz; 16mV/Pa;
150Om; 200dB dB; 48V Phantom Power (+- 4V)